Genezen is niet altijd gemakkelijk. De weg naar genezing en sociale re-integratie van iemand met lepra, tuberculose of leishmaniasis verloopt doorgaans niet zonder slag of stoot. De uiteenlopende struikelblokken verschillen van land tot land. Ze bemoeilijken het hele traject van de patiënt: van de eerste symptomen tot de genezingsfase. In dit proces speels iedere zorgverstrekker dan ook een essentiële rol.

Bewustmaken over de symptomen

“Jarenlang dacht ik dat mijn vervormde en ongevoelige hand veroorzaakt werd door kwade bovennatuurlijke krachten.”

– Sonali, leprapatiënte in India

Le chemin du patient images (1)

Struikelblokken:

 • gebrek aan informatie over en kennis van de ziekte

Helpen zoeken naar de juiste zorg

“Zelfs binnen hun eigen familie worden kinderen soms verstoten uit schrik voor de ziekte.”

– Edgar, zorgkundige in Guatemala

Le chemin du patient images (2)

Struikelblokken:

 • sociale stigmatisering, bijgeloof

Toegang tot gezondheidszorg

“Ik vroeg me af hoe ik mij zou kunnen laten behandelen, want ik had niets en al zeker geen geld.”

– Anonieme getuigenis van een tuberculosepatiënt in België

Le chemin du patient images (3)

Struikelblokken:

 • gebrek aan middelen, sociale ongelijkheid, geografische afstand

Een juiste diagnose stellen

“Hilda was uit achteloosheid zelf nooit naar het ziekenhuis gegaan, maar gelukkig kon het team, dat naar de dorpen trekt, de ziekte tijdig opsporen.”

– Dr Zahara, de Comoren

Le chemin du patient images (4)

Struikelblokken:

 • geen laboratoria en gekwalificeerd personeel, verwarring met andere ziektes

Een doeltreffende behandeling toedienen

“Sinds ik mijn behandeling in de gezondheidspost in mijn eigen dorp kan volgen, krijg ik elke ochtend mijn medicijnen. Dat is veel gemakkelijker!”

— Kemana, multiresistente tuberculosepatiënte in Nepal

Le chemin du patient images (5)

Struikelblokken:

 • gebrek aan geneesmiddelen, verkeerde behandeling, gebrek aan opvolging, gezichtsverlies

Toezien op de genezing

“Damiaanactie heeft mijn familie financieel gesteund, zodat ik mijn behandeling kon verderzetten.”

– Abigaëlle, leprapatiënte in de Democratische Republiek Congo

Le chemin du patient images (6)

Struikelblokken:

 • onderbreking van de behandeling of ontwikkeling van resistentie tegen de geneesmiddelen (in het geval van tuberculose)

Helpen met de re-integratie (via sociaal-economische en medische hulp)

“Ik kreeg de kans te studeren, waardoor ik vandaag de wonden van andere leprapatiënten kan verzorgen.”

– Abubakar, ex-leprapatiënt in Nigeria

Le chemin du patient images (care after cure)

Struikelblokken:

 • stigmatisering, blijvende letsels van ziekte, gebrek aan inkomen

Wat doet Damiaanactie om patiënten te helpen?

 • We begeleiden, sensibiliseren en informeren.
 • We doen aan actieve opsporing naar drie ziektes.
 • We bouwen en renoveren gezondheidscentra en laboratoria.
 • We leiden gezondheidsprofessionals en mobiele teams op.
 • We bieden medische hulp, opvolging en kwalitatieve geneesmiddelen (gratis).
 • We schenken voedselpakketten aan de patiënten die ze nodig hebben en betalen hun vervoerkosten terug.
 • We investeren in onderzoek.
 • We steunen de nationale programma’s voor de strijd tegen infectieziektes (met kennis en materiaal).
 • We bieden de mensen na hun genezing sociaal-economische steun, zodat ze zich opnieuw in de maatschappij kunnen integreren (Care after Cure).

Wist je dat?

99% van ons personeel zijn lokale krachten: zij spreken de taal van de patiënt. Deze lokale werknemers worden grotendeels betaald door Damiaanactie. We zorgen ervoor dat hun kennis en competenties continu worden bijgespijkerd.

Activiteitenrapport

Wil je meer weten over Damiaanactie en haar verwezenlijkingen? Bekijk ons meest recente activiteitenrapport.

Programmalanden

Damiaanactie is actief in 14 landen. Ontdek ze nu!