Lepra, tuberculose en leishmaniasis

Lepra, tuberculose en leishmaniasis zijn drie ziektes die vele slachtoffers maken. Vooral mensen die in armoede leven of zich aan de rand van de samenleving bevinden, lopen een verhoogd risico om besmet te raken. Zij hebben vaak zeer beperkte of geen mogelijkheid om bij ziekte een diagnose te laten stellen en gepaste zorg te ontvangen.

Als ze behandeld worden, zijn deze drie ziektes geneesbaar. Helaas hebben de patiënten vaak geen toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg.

Het gevolg:

Jaarlijks sterven miljoenen mensen aan tuberculose en aan verwaarloosde tropische ziektes zoals leishmaniasis. En zonder behandeling ontwikkelen mensen met lepra levenslange, onomkeerbare misvormingen en handicaps.

Download onze brochures

Lepra

Lepra is een chronische infectieziekte. Ieder jaar wordt bij ongeveer 200.000 mensen lepra vastgesteld. Deze ziekte veroorzaakt levenslange verminkingen, wat eveneens leidt tot sociale uitsluiting. Bij een tijdige opsporing en behandeling hebben patiënten echter een zeer hoge kans om te genezen.

Voorkomen

1 diagnose elke 2 minuten.

Genezingspercentage

99,9%

Tuberculose

Tuberculose is de dodelijkste infectieziekte ter wereld. lk jaar ontwikkelen 10 miljoen mensen actieve tbc en overlijden 1,5 miljoen mensen aan deze ziekte. Tuberculose tast voornamelijk de longen aan.

Men schat dat ongeveer een kwart van de wereldbevolking drager is van de bacterie die tbc veroorzaakt. We spreken dan van latente tuberculose. Slechts 5 à 15 % van hen ontwikkelt in de loop van hun leven actieve tuberculose.

Voorkomen

20 diagnoses per minuut

Genezingspercentage

90%

Leishmaniasis

Leishmaniasis is een parasitaire ziekte die wordt overgedragen door een kleine zandvlieg. De meest voorkomende vorm, cutane leishmaniasis, veroorzaakt chronische zweren en misvormingen. Patiënten worden uitgesloten en gestigmatiseerd, net zoals leprapatiënten.

Voorkomen

2 diagnoses per minuut

Genezingspercentage

85%

Ziekten per land

Lepra

Lepra is vandaag nog altijd in 150 landen te vinden, voornamelijk in Afrika en Azië. De helft van alle leprapatiënten woont in India.

Tuberculose

Tuberculose komt in elk land ter wereld voor.

Leishmaniasis

Zuid-Amerika
Bolivië | Guatemala | Nicaragua

Meer dan 1 miljard mensen lopen het risico besmet te raken met leishmaniasis. Een ziekte die vooral slachtoffers maakt in Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Wij verzorgen patiënten in Bolivia, Guatemala en Nicaragua.