Damiaanactie is een Belgische medische non-profitorganisatie die zich inzet voor mensen met lepra, tuberculose en andere ziektes die vooral de kwetsbaarste bevolkingsgroepen treffen.

Onze ambitie

Met alle macht bijdragen aan de verwezenlijking van de WHO-doelstelling om voor 2030 een einde te maken aan de epidemie van tuberculose en verwaarloosde tropische ziekten zoals lepra en leishmaniasis.

Onze strategie

Toegang tot gezondheidszorg als hefboom voor een rechtvaardigere wereld.

Vele factoren zoals armoede, ondervoeding en slechte levensomstandigheden beïnvloeden de verspreiding van epidemieën. Om elke patiënt de beste kans op herstel te geven, streven we naar een hoge kwaliteit van diagnose, behandeling en zorg. Tegelijkertijd organiseren we bewustmakingscampagnes, opleidingen, investeren we in onderzoek en voeren we gerichte medische acties uit.

En we gaan nog verder! Ons werk maakt deel uit van een holistische benadering die erop gericht is belemmeringen in elke fase van het traject van de patiënt weg te nemen. Het gaat erom essentiële sociaal-economische steun te verlenen aan de meest kansarmen, discriminatie te bestrijden en duurzame partnerschappen aan te gaan met plaatselijke organisaties, volksgezondheidsstructuren, overheden en NGO’s die actief zijn in de landen waar wij aanwezig zijn.

Onze filosofie

Waar?

Op vraag

Damiaanactie komt enkel tussen op vraag van lokale autoriteiten. Zij weten best waar en wanneer er medische hulp nodig is.

Hoelang?

Projecten op lange termijn

Damiaanactie zet enkel in op langetermijnprojecten. Patiënten wacht immers een zware en langdurige behandeling.

Met wie?

Lokaal personeel

Wij werken in de projectlanden voornamelijk met lokaal personeel. Zij spreken de taal en winnen makkelijker het vertrouwen van patiënten en hun naasten.

Tot wanneer?

Het doel bereikt is

Wij trekken ons terug wanneer het land technisch, medisch en financieel in staat is adequate patiëntenzorg te bieden en zo een duurzaam effect te garanderen.

Onze waarden

Damiaanactie staat open voor iedereen. De organisatie accepteert geen enkele vorm van discriminatie onder de begunstigden, vrijwilligers en medewerkers. Met haar projecten draagt Damiaanactie zorg voor getroffen personen, zonder onderscheid te maken op basis van nationaliteit, taal, huidskleur, leeftijd, geslacht, sociale afkomst, cultuur, filosofie, religie, seksuele voorkeur of politieke overtuiging.

Damiaanactie bepaalt zelf haar eigen prioriteiten volgens de visie van de organisatie, onafhankelijk van elke politieke of religieuze inmenging. Inkomsten van verschillende bronnen verzekeren de financiële autonomie. Bovendien bepalen wij onze strategie en activiteiten in samenspraak met lokale partners, en volgens internationaal erkende normen.

Elke persoon binnen Damiaanactie neemt initiatief, en is verantwoordelijk voor de goede werking van de organisatie. Damiaanactie zelf, iedereen in de vereniging en alle samenwerkende belanghebbenden hebben de plicht ten opzichte van de organisatie en de maatschappij om zoveel mogelijk bij te dragen aan het bereiken van de nagestreefde doelstellingen, en optimaal gebruik te maken van de beschikbare middelen. Maar ook om over resultaten te rapporteren door middel van open en regelmatige communicatie.

Damiaanactie hanteert algemeen aanvaarde sociale en ethische principes. Dit geldt voor al haar activiteiten en relaties door middel van woorden, acties en gedrag.

Damiaanactie plaatst mensen centraal: getroffen personen, donateurs, medewerkers, vrijwilligers en partners. De organisatie hecht veel belang aan de manier waarop mensen met elkaar omgaan, en rekening houden met elkaar. Respect betekent het waarderen van eenieder, en het erkennen van ieders sterke punten, vaardigheden en prestaties.

Damiaanactie schaart zich achter de SDGs

Ontdek hoe Damiaanactie zich dagelijks inzet voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, een duurzaam, universeel en ambitieus ontwikkelingsprogramma “van het volk, door het volk en voor het volk”, ontworpen met de actieve deelname van de UNESCO.

Activiteitenrapport

Wil je meer weten over Damiaanactie en haar verwezenlijkingen? Bekijk ons meest recente activiteitenrapport.

Raad van bestuur

Bekijk de bestuurssamenstelling van Damiaanactie.

Het team Damiaanactie

Maak kennis met de leden van het Damiaanactie team.