Enkel met efficiënte partnerschappen tussen overheid, privésector en burgergemeenschap kunnen we een einde stellen aan de epidemie van tuberculose en aan verwaarloosde tropische ziektes, zoals lepra en leishmaniasis.

Pluralistisch, onafhankelijk en politiek neutraal. Zo werkt Damiaanactie nauw samen met de nationale gezondheidsorganisaties, de lokale autoriteiten, nationale en internationale ngo’s, universiteiten en onderzoeksinstellingen.

Bedankt aan al onze partnerorganisaties!