Nigeria is het Afrikaanse land dat het zwaarst door tuberculosis wordt getroffen. Nigeria is met 450.000 nieuwe gevallen op jaarbasis het Afrikaanse land dat het hardst getroffen wordt door tuberculose (cijfer WHO 2020). Tegelijkertijd is Nigeria echter koploper wat betreft technologische vooruitgang en nationale planning. Hun motivatie en doorzettingsvermogen om tropische ziektes uit te roeien, is indrukwekkend.

Een mooi voorbeeld hiervan is het in 2021 geopende Damien Foundation Genomics & Mycobacteria Research and Training Centre, dat deel uitmaakt van de Universiteit van Ibadan. Hier worden de nieuwste technologieën aangewend in onderzoek naar tuberculose, lepra en buruli-ulcus. Aan het woord is Professor Simeon Cadmus, hoofd van het centrum.

Met de financiële hulp van Damiaanactie opende het team in Nigeria in de zomer van 2021 een nieuw onderzoekscentrum , dat integraal deel uitmaakt van de prestigieuze universiteit van Ibadan. Het project wordt gesteund door het nationale tuberculose programma in Nigeria en de Wereldgezondheidsorganisatie. Wetenschappers voeren er onderzoek naar tuberculose, lepra en buruli-ulcus, drie mycobacteriële infectieziektes die qua biologische eigenschappen sterk op elkaar lijken. Door middel van genomica (onderzoek van genen) probeert men er meer te weten te komen over het voorkomen van deze ziektes, hun eigenschappen, varianten, behandelmethodes, en vaccins.

Daarnaast is het een opleidingscentrum voor jonge wetenschappers die zich willen scholen in tropische ziektes. Ze leren er moderne technieken en kennis aan zodat ze gezondheidsproblemen kunnen helpen oplossen op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. Professor Simeon Cadmus hoopt dat het centrum de komende jaren kan uitgroeien tot een internationale hub waar wetenschappers van over de hele wereld samenkomen in de strijd tegen ziektes.

Gepubliceerd op 22 november 2022

De laatste artikelen over wetenschappelijk onderzoek