De Comoren, een Afrikaanse eilandengroep in de Indische Oceaan, telt maar 800.000 inwoners. Maar er is erg veel lepra te vinden. Zo kent het eiland Anjouan een incidentie van 7,4 gevallen per 10.000 inwoners. Dat is 24 keer hoger dan het wereldwijd gemiddelde. Daarom voert Damiaanactie er sinds enkele jaren intensief onderzoek naar lepra.

Onze impact in 2021

Comoren

Sinds
1979

Projectverantwoordelijke
Dr Younoussa Assoumani

Fondsen
€ 175.000 € gaan naar dit programma

Behandelde ziektes

Bereikt publiek

Lepra
820 826

Tuberculose
820 826

Opgespoorde patiënten in de loop van het jaar

Lepra
251

Tuberculose
135

Multiresistente tuberculose
661

Patiënten die sociaal-economische steun ontvingen

Lepra
50

Tuberculose
185

  • Ministerie van Volksgezondheid, Nationaal tbc- en lepraprogramma (PNLT)

Nieuw onderzoek op de Comoren om lepra te voorkomen

Sinds 2018 voeren wetenschappers van Damiaanactie en het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen onderzoek op de Comoren naar preventieve behandelingen tegen lepra. Bij de lopende PEOPLE-studie wordt het medicijn rifampicine toegediend aan mensen die nauw in contact kwamen met een leprapatiënt. Het geneesmiddel zou hen een leven lang beschermen tegen lepra en verdere besmetting voorkomen. Maar ondanks de hoge verwachtingen van de Wereldgezondheidsorganisatie blijven de gehoopte resultaten voorlopig uit.

De definitieve resultaten van de PEOPLE-studie volgen pas in 2023, maar wetenschappers zoeken ondertussen verder naar meer effectieve behandelmethoden. Bij de nieuwe BE-PEOPLE-studie krijgen risicopersonen een combinatie van de geneesmiddelen rifampicine en bedaquiline toegediend. “In de eerste plaats hopen we een scherpe daling te zien van het aantal nieuwe leprapatiënten onder degenen die het verbeterde PEP-schema met bedaquiline hebben gekregen. Als de nieuwe behandeling op de Comoren doeltreffend blijkt, kan het de sleutel worden tot de uitroeiing van lepra in andere gebieden met een hoge endemie,” aldus Professor Epco Hasker van het ITG.

“In Anjouan wordt lepra beschouwd als deel van het leven omdat het zo vaak voorkomt. Een derde van de door lepra getroffen patiënten zijn er kinderen. Met deze studie hopen we hen te kunnen beschermen zodat ze hopelijk nooit lepra krijgen,” zegt Dr. Nimer Ortuño-Gutiérrez, onderzoekscoördinator bij Damiaanactie.

Het volledige persbericht van het Instituut voor Tropische Geneeskunde lees je op hun website.