Lepra, wat is dat?

Lepra is een chronische infectieziekte die de huid en het centrale zenuwstelsel aantast. De ziekte leidt tot handicaps, stigmatisering en sociale uitsluiting. Iedere twee minuten krijgt iemand te horen dat hij of zij besmet is met lepra. Dat zijn meer dan 200.000 mensen per jaar. Lepra wordt overgedragen via microdruppels tijdens het uitademen, hoesten of niezen. Over het algemeen is lepra niet dodelijk, maar veroorzaakt wél verminkingen voor het leven. Ook veroorzaakt ze handen in de vorm van klauwen, blindheid of een verlies van gevoel in de vingers en tenen bijvoorbeeld.

En ook mentaal heeft de ziekte een grote impact op patiënten. Ze worden gediscrimineerd en uitgesloten, en zijn daarom vaak vooraf al bang voor de diagnose. Ze verstoppen hun symptomen en zoeken geen medische hulp. Maar hoe langer je wacht met een behandeling, hoe erger de verminkingen en hoe groter de kans op stigmatisering en discriminatie.

leprosy first image
Leprosy images (5)

Eerste symptomen:

  • Bleke of gevoelloze vlekken op de huid

Voornaamste gevolgen:

  • Aantasting van het zenuwstelsel
  • Zweren en open wonden als gevolg van de gevoelloosheid
  • Klauwhanden
  • Stomphanden en -voeten
  • Sleepvoeten
  • Verlamming van de handen, voeten en oogleden
  • Misvorming of verminking
  • Blindheid

Lepra in cijfers

Elke 2 minuten

krijgt iemand de diagnose lepra

2 miljoen

levenslang invalide en/of gediscrimineerd

in 150 landen

wordt lepra aangetroffen

Hier bestrijden wij de ziekte

Lepra komt vandaag nog steeds voor in 150 landen, vooral in Afrika en Azië. De helft van alle leprapatiënten woont in India. De helft van alle leprapatiënten woont in India.

Om meer te weten

Welke soorten lepra bestaan er?

Een sleepvoet : wanneer het perifeer zenuwstelsel aangetast wordt bij leprapatiënten, ontstaat er een probleem ter hoogte van de spieren die de voet optillen bij het wandelen. Patiënten beginnen daardoor met hun voet over de grond te slepen.

Klauwhand : lepra kan de zenuwen aantasten, waardoor er een spierverlamming ontstaat. De vingers gaan buigen en verstijven tot een klauw. De klauwhand is eerst soepel, maar verstijft na een tijdje. Een leprapatiënt met een klauwhand kan zijn handen daardoor soms niet meer gebruiken.

Om mensen met een sleepvoet of klauwhand te helpen, voeren onze teams chirurgische ingrepen uit. Om de vingers van een soepele klauwhand weer recht te zetten, en de spieren van de sleepvoet te herstellen, doen we aan herstellende chirurgie. Achteraf kan er ook nog kinesitherapie gegeven worden, zodat patiënten hun handen en voeten weer optimaal leren gebruiken.

Wat zijn de verschillende vormen van lepra?

Er bestaan 2 soorten lepra:

Multibacillaire lepra
– Besmettelijk, groot aantal bacillen aanwezig, meer dan 5 vlekken
– Behandeling: een cocktail van antibiotica gedurende 12 maanden

Paucibacillaire lepra
– Weinig besmettingsgevaar, klein aantal bacillen aanwezig, max. 5 vlekken
– Behandeling: een cocktail van antibiotica gedurende 6 maanden

Waarom worden leprapatiënten gestigmatiseerd?

Lepra is niet dodelijk, maar veroorzaakt wél verminkingen voor het leven. Zweren, handen in de vorm van klauwen, verlamming van handen en voeten, een wegrottend neustussenschot, blindheid, …

Mensen met lepra kunnen hun ziekte vaak niet verbergen en worden uitgesloten door vrienden en familie. Zij sluiten leprapatiënten uit omdat ze verkeerde ideeën hebben over de ziekte. Ze denken dat lepra een straf van God is, een vloek, extreem besmettelijk, dodelijk, …

Heb je lepra, verlies je dus niet alleen je sociaal netwerk, maar ook je baan en inkomen. En zo dus je plaats in de maatschappij. Bovendien zijn er wereldwijd nog steeds allerlei lepradiscriminerende wetten van kracht.

Enkele cijfers

50%van de personen met lepra wordt geconfronteerd met geestelijke gezondheidsproblemen zoals depressie of angst, een gevolg van de discriminatie en vooroordelen waar ze mee te maken krijgen.

In sommige landen mogen leprapatiënten niet naar school, trouwen, werken of stemmen. Een overzicht van de 80 wetten die lepra discrimineren is online te vinden. In België werd de laatste lepradiscriminerende wet afgeschaft in 2003: ‘Verbod om als persoon getroffen door lepra in legerdienst te werken.’