Nicaragua is het armste land van Centraal-Amerika. Een derde van de inwoners leeft er met minder dan € 2 per dag. Gezondheidszorg is er gratis, maar door gebrek aan personeel en middelen is er een onevenwichtige verdeling van medische zorg. Vooral de afgelegen en rurale gebieden hebben weinig tot geen toegang tot de kwalitatieve gezondheidsfaciliteiten.

Onze impact in 2021

Nicaragua

Sinds
1990

Projectverantwoordelijke
Dr Manuel Bravo

Fondsen
€ 269.000 gaan naar dit programma

Behandelde ziektes

Bereikt publiek

Tuberculose
1.556,473

Leishmaniasis
867 220

Patiënten die met de behandeling zijn begonnen

Tuberculose
465

Multiresistente tuberculose
6

Leishmaniasis
1 252

Patiënten die sociaal-economische steun ontvingen

Tuberculose
152

Leishmaniasis
40

  • Ministerie van Volksgezondheid (MINSA),
  • Het Wereldfonds, PROSALUD (lokale ngo) en PROBITAS (Spaanse organisatie),
  • Nationale tbc- en leishmaniasisprogramma’s

“We hebben een rampenplan nodig zodat we onze activiteiten kunnen doorzetten bij uitdagingen, zoals de huidige politieke instabiliteit. We waren hier niet op voorzien en hebben vaak moeten improviseren. Gelukkig leden we geen menselijk of materieel verlies.”