Elk jaar schiet de Nationale Loterij sommige goede doelen financieel te hulp. Dit keer is Damiaanactie een van de laureaten! Op basis van ons subsidiedossier werden we voor het eerst geselecteerd. Wat is het plan? Met dit financiële duwtje in de rug willen we onze organisatie voorbereiden op de digitale toekomst!

De Nationale Loterij verbindt haar maatschappelijke opdracht aan een brede waaier van initiatieven in diverse domeinen. Denk maar aan cultuur, sport, wetenschappelijk onderzoek, duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking, solidariteitsacties en nog veel meer. Op die manier ontvangen jaarlijks ettelijke organisaties financiële steun.

Met dit doel voor ogen heeft ook Damiaanactie een subsidieaanvraag ingediend bij de Nationale Loterij. Centraal in ons dossier stond de ambitie om via modernere digitale tools beter te kunnen inspelen op de huidige en toekomstige uitdagingen. Een eenduidige, efficiënte digitale strategie is broodnodig om onder anderen de nieuwe generatie van donateurs aan te spreken. Dankzij de financiële impuls van de Nationale Loterij kunnen we ons ambitieus project vormgeven: een aantal van onze huidige tools optimaliseren en nieuwe digitale middelen aankopen.

Een opsteker van formaat voor Damiaanactie!

Logo_LOTNAT_RGB_Baseline_fr

Gepubliceerd op 14 november 2022

Over Damiaanactie

Damiaanactie is een Belgische medische non-profitorganisatie die sinds 1964 actief is en aanwezig is in 14 landen. In Brussel steunt Damiaanactie het project BELTA, waarmee dakloze tuberculosepatiënten tijdens hun moeilijke langdurige behandeling gehuisvest kunnen worden. Het is de missie van Damiaanactie om mensen te helpen die lijden aan lepra, tuberculose en andere besmettelijke ziekten zoals leishmaniasis. De organisatie doet dit door de toegang tot de gezondheidszorg te maximaliseren via opleiding van plaatselijk personeel, onderzoek en gerichte medische activiteiten. Ook werkt de organisatie aan bewustmaking en voorlichting, vergemakkelijkt ze de revalidatie van patiënten, bestrijdt ze het stigma dat aan deze ziekten kleeft en stelt ze alle daarvoor benodigde middelen ter beschikking. Wereldwijd werken er meer dan 1000 mensen voor Damiaanactie, waarvan 38 specifiek in België.

Contact

Marie-Sophie
Van den Abeele
Communication & Public Relation Manager

Voor meer informatie over pers en medias, geef Marie-Sophie een seintje. Ze beantwoordt met plezier je vragen.

Telefoon : +32(0)478 31 15 97