De meer dan 200 krakers die vorig jaar hun onderkomen zochten in het leegstaande pand van Damiaanactie in de Longtinstraat in Jette, zijn begeleid naar kwaliteitsvolle opvangplaatsen.

“De voorbije maanden hebben we er alles aan gedaan om een humanitair correcte oplossing te helpen vinden. We zijn dan ook erg tevreden dat er een einde is gesteld aan deze schrijnende situatie, in de eerste plaats in het belang van de krakers zelf”, Ludo Van den Kerckhove, CEO van Damiaanactie.

Gezien de ernst van de situatie en de risico’s voor de krakers op vlak van gezondheid en veiligheid, deed zich in de Longtinstraat een acute humanitaire crisis voor. Eind oktober werd dit bevestigd door de vrederechter die sprak van een “absolute noodzaak” om het gebouw te evacueren. De meer dan 200 krakers zijn afgelopen weekend begeleid naar kwaliteitsvolle opvangplaatsen.

“We zijn zeer tevreden dat de krakers eindelijk ondergebracht kunnen worden in opvangvoorzieningen waar hun veiligheid en goede sanitaire omstandigheden wél gegarandeerd kunnen worden. De overheid, was de enige die de situatie en bijbehorende risico’s kon oplossen. We willen met name de gemeente Jette en burgerinitiatieven waaronder Le Comité bedanken voor hun inzet”, aldus Ludo Van den Kerckhove, CEO van Damiaanactie. “Nu moeten we ervoor zorgen dat het gebouw niet opnieuw gekraakt wordt. Het gebouw is ten zeerste ongeschikt en zelfs gevaarlijk, zoals we overvloedig hebben gecommuniceerd en zoals Le Comité zelf ook aangaf.” . Beveiligingsagenten en politie waken voortaan permanent over het gebouw.

“De voorbije maanden hebben we er alles aan gedaan om een humanitair correcte oplossing te helpen vinden. Nu kunnen we onze capaciteit en middelen opnieuw volledig inzetten om infectieziektes zoals lepra, tuberculose en leishmaniasis wereldwijd te bestrijden” , besluit udo Van den Kerckhove, CEO van Damiaanactie.

Gepubliceerd op 22 februari 2021

Over Damiaanactie

Damiaanactie is een Belgische medische non-profitorganisatie die sinds 1964 actief is en aanwezig is in 14 landen. In Brussel steunt Damiaanactie het project BELTA, waarmee dakloze tuberculosepatiënten tijdens hun moeilijke langdurige behandeling gehuisvest kunnen worden. Het is de missie van Damiaanactie om mensen te helpen die lijden aan lepra, tuberculose en andere besmettelijke ziekten zoals leishmaniasis. De organisatie doet dit door de toegang tot de gezondheidszorg te maximaliseren via opleiding van plaatselijk personeel, onderzoek en gerichte medische activiteiten. Ook werkt de organisatie aan bewustmaking en voorlichting, vergemakkelijkt ze de revalidatie van patiënten, bestrijdt ze het stigma dat aan deze ziekten kleeft en stelt ze alle daarvoor benodigde middelen ter beschikking. Wereldwijd werken er meer dan 1000 mensen voor Damiaanactie, waarvan 38 specifiek in België.

Contact

Marie-Sophie
Van den Abeele
Communication & Public Relation Manager

Voor meer informatie over pers en medias, geef Marie-Sophie een seintje. Ze beantwoordt met plezier je vragen.

Telefoon : +32(0)478 31 15 97