Armoede, oorlog en crisissen zorgen voor wereldwijde heropflakkering tbc 

Tuberculose (tbc) is binnenkort weer de dodelijkste infectieziekte ter wereld. Dat voorspelt Damiaanactie op basis van het laatste tuberculoserapport van WGO (Wereldgezondheidsorganisatie). De afgelopen drie jaar was de titel weggelegd voor COVID. Maar nu zijn alle ogen opnieuw gericht op die andere bekende infectieziekte. Naar aanleiding van Wereldtuberculosedag – op 24 maartroept Damiaanactie op voor waakzaamheid en benadrukt de noodzaak om wereldwijd de acties op te voeren om deze epidemie actief te bestrijden. Deze verwoestende ziekte treft vaak de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Zowel de oorlog als de vluchtelingenstroom zorgen ervoor dat tbc zich opnieuw gemakkelijk verspreidt. In België steeg het aantal tuberculosegevallen op een jaar tijd alvast met 5%. 

Volgens de laatste WGO-cijfers zijn 10,6 miljoen mensen in 2021 besmet geraakt met tuberculose. Dat is een stijging van 5% ten opzichte van het jaar voordien. 1,6 miljoen mensen lieten datzelfde jaar ook het leven door de ziekte.  

De Covid-19 pandemie was een ramp op vlak van tbc-bestrijding. In 2020 en 2021 konden de nationale tuberculoseprogramma’s respectievelijk 5,8 en 6,4 miljoen patiënten opsporen en behandelen ten opzichte van de geschatte 10,1 en 10,6 miljoen. Mensen die wél al in behandeling waren, konden die behandeling door de pandemie noodgedwongen niet altijd verderzetten. Dat heeft de inspanningen van de voorbije 14 jaar tenietgedaan. Bij Damiaanactie zijn we er echter dankzij onze voortdurende inspanningen in geslaagd ons werk ondanks Covid voort te zetten. Dr. Lena Fiebig,  Directeur Programmawerking van Damiaanactie 
 

Stijging met 5% in België 

De ziekte verspreidt zich over heel de wereld, maar slaat het gemakkelijkst toe bij mensen die in kwetsbare omstandigheden leven. Denk hierbij aan daklozen of vluchtelingen, maar ook aan mensen die lijden aan HIV of diabetes. Ook in België maakt de ziekte slachtoffers. Zo steeg het aantal tuberculose-gevallen in België op een jaar tijd met 5%. Het aantal gevallen met tuberculose van voor de pandemie lijkt nog niet bereikt. Toch moeten deze gegevens voorzichtig worden geïnterpreteerd. Damiaanactie vermoedt namelijk dat de druk op de zorg in volle pandemie als gevolg had dat tuberculose minder werd gediagnosticeerd. 

In België krijgen jaarlijks 800 tot 900 mensen te horen dat ze tuberculose hebben. Eén op de drie gevallen bevindt zich in onze hoofdstad en 20% daarvan zijn daklozen. Door de moeilijke levensomstandigheden van die laatste groep is het bijzonder moeilijk om de behandeling te volgen en af te maken. Daarom steunt Damiaanactie financieel BELTA, de overkoepelende organisatie van VRGT en FARES, die huisvesting biedt aan dakloze tbc-patiënten tijdens hun behandeling. Kunnen rekenen op een degelijke huisvesting tijdens de behandeling, verhoogt de kans op herstel beduidend.  

“België heeft een sterk systeem om tbc op te sporen en patiënten te behandelen. Oorlog, (gedwongen) migratie en economische crisissen zijn echter nooit goed nieuws voor de tuberculosebestrijding. De geschiedenis toont aan dat crisissen zorgsystemen verstoren en dat slechte levensomstandigheden de overdracht van tuberculose bevorderen. Mensen in precaire situaties die vechten om te overleven behoren tot de grootste risicogroep. Met de toenemende armoede hebben we meer middelen nodig om meer patiënten te kunnen opsporen.”   

  • Dr. Vinciane Sizaire, Directrice Fonds des Affectations Respiratoires (FARES) 

“Het is dus belangrijk om de verspreiding van tuberculose overal goed in de gaten te houden. Om tbc te stoppen, moeten we alle tbc-patiënten vinden en behandelen. Want tbc kan worden behandeld en genezen. Patiënten die de juiste behandeling krijgen, geven de ziekte niet meer door aan anderen. Zo wordt de overdracht gestopt. Maar in crisissituaties zoals die van vandaag (oorlog, pandemie, migratie…) is het een hele uitdaging om de diagnostiek en behandeling op peil te houden. In dergelijke omstandigheden blijft tbc zich verspreiden.” 

  • Dr. Lena Fiebig van Damiaanactie 

Een lacune in de opsporing: slechts 60% van de tuberculosepatiënten geïdentificeerd en 36% die multiresistent zijn tegen geneesmiddelen 

De Wereldgezondheidsorganisatie zet als doelstelling om de tuberculose-epidemie tegen 2035 onder controle te brengen. Dat betekent dat het aantal mensen dat aan tuberculose sterft tegen dat jaar met 95% moet dalen, terwijl het aantal besmettingen met 90% moet dalen. Een grote uitdaging, aangezien slechts 60% van de geschatte tuberculosegevallen wordt gevonden. 40% krijgt dus niet de juiste behandeling. Van degenen die wel een behandeling krijgen, wordt 86% met succes behandeld. En er zijn de meer complexe vormen, zoals multiresistente tbc. Deze zijn nog moeilijker te diagnosticeren en te behandelen: de succesvolle herstelpercentages liggen daar op slechts 60%. 

Damiaanactie zet zich daarom actief in, in 14 landen over de hele wereld. Zo sporen ze jaarlijks meer dan 250.000 besmette personen wereldwijd op en zorgen ze ervoor dat zij de juiste behandeling krijgen. Door hun actieve tussenkomst (en geïntegreerde aanpak) slaagt de organisatie erin om heel wat meer mensen op te sporen en het succespercentage van de behandelingen aanzienlijk op te krikken. Dr. Alberto Piubello – medisch adviseur Damiaanactie en tbc-expert – getuigt over het belang en de meerwaarde van Damiaanactie voor de wereldwijde bestrijding van tuberculose. 

“Damiaanactie helpt aanzienlijk om meer tbc-patiënten te vinden en te behandelen. In verschillende landen slagen we erin om door onze patiëntgerichte aanpak het behandelingssucces te verhogen tot meer dan 92%. Het lukt ons ook om de multiresistente vorm van tuberculose beter te behandelen. Dankzij onderzoek van Damiaanactie in Bangladesh konden we in Niger de afgelopen 13 jaar 83% van de patiënten genezen in uitdagende omstandigheden. Ook wat betreft de opsporing van meer mensen die getroffen zijn door tbc, kent Damiaanactie grote successen. In Nigeria werd bijvoorbeeld van 2018 tot 2021 het aantal met tbc- gediagnosticeerde patiënten in de stad Lagos met 38% verhoogd, ondanks de Covid-19-crisis. Dat konden we doen dankzij zorgverleners van Damiaanactie die op motorfietsen risicopersonen bereiken in gebieden waar gewoonlijk geen testen beschikbaar zijn.” 

  • Dr. Alberto Piubello, medisch adviseur voor Damiaanactie en tbc-expert 

Onderzoek en wereldwijde actie ter bestrijding van tbc   

Om een einde te maken aan tuberculose, stelt Damiaanactie dat twee elementen noodzakelijk zijn. Enerzijds moeten instrumenten om tbc op te sporen en te behandelen rigoureus worden toegepast. Anderzijds is het belangrijk dat er meer geïnnoveerd wordt om de strijd tegen de ziekte te versnellen. Zo zijn er bijvoorbeeld betere diagnose-instrumenten en behandelingsmogelijkheden nodig, vooral ook om tbc bij kinderen aan te pakken. 

“Tuberculose is een ziekte die al lang bestaat, maar zeker geen ziekte van het verleden. Tuberculose zorgt voor een voortdurende gezondheidscrisis, die wereldwijd speelt.  Daarom bestrijdt Damiaanactie tuberculose in de Afrikaanse, Aziatische en Latijns-Amerikaanse regio en met een project in Brussel. We denken op lange termijn en handelen doortastend. We innoveren, dragen goede praktijken over , en bundelen onze krachten met partners. Deze Wereldtuberculosedag heeft als thema ‘Yes we can end TB’ (#YesWeCanEndTB). Maar dat kunnen we alleen samen. Er is blijvende aandacht nodig vanuit de maatschappij. Daarnaast kan politieke wil en doortastende financiële steun niet ontbreken om van deze wereldwijde bedreiging voor de gezondheid af te komen“, besluit Dr. Lena Fiebig van Damiaanactie.

Gepubliceerd op 24 maart 2023

Over Damiaanactie

Damiaanactie is een Belgische medische non-profitorganisatie die sinds 1964 actief is en aanwezig is in 14 landen. In Brussel steunt Damiaanactie het project BELTA, waarmee dakloze tuberculosepatiënten tijdens hun moeilijke langdurige behandeling gehuisvest kunnen worden. Het is de missie van Damiaanactie om mensen te helpen die lijden aan lepra, tuberculose en andere besmettelijke ziekten zoals leishmaniasis. De organisatie doet dit door de toegang tot de gezondheidszorg te maximaliseren via opleiding van plaatselijk personeel, onderzoek en gerichte medische activiteiten. Ook werkt de organisatie aan bewustmaking en voorlichting, vergemakkelijkt ze de revalidatie van patiënten, bestrijdt ze het stigma dat aan deze ziekten kleeft en stelt ze alle daarvoor benodigde middelen ter beschikking. Wereldwijd werken er meer dan 1000 mensen voor Damiaanactie, waarvan 38 specifiek in België.

Contact

Marie-Sophie
Van den Abeele
Communication & Public Relation Manager

Voor meer informatie over pers en medias, geef Helena een seintje. Ze beantwoordt met plezier je vragen.

Telefoon : +32(0)478 31 15 97